Onderzoek & ontwerpen

Het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en –activiteiten voor het VO in samenwerking tussen VO, HO en bedrijfsleven in Limburg. 

Heb je interesse in dit DOT of wil je aansluiten? Je bent van harte welkom! Neem contact op met de DOT-voorzitter Fernao Prince: f.prince@lvo-heuvelland.nl

 

Informatie

Voorzitter:
Fernao Prince, technator en docent o&o en biologie, Sophianum (f.prince@lvo-heuvelland.nl )

Leden:

 • Koen van der Werf, docent Techniek, Trevianum
 • Ed Pisters, docent NLT, begeleider profielwerkstukken, Connect College
 • Paul Penders, technator, Philips van Horne SG
 • Patrick Ploum, Zuyd Hogeschool
 • Patrick Raemaekers, Coördinator Bèta & Technasium, Lyceum Schöndeln

 • Frederik Hoolhorst, Industrial product design, Fontys Hogescholen

 • Koen Michels, Fontys Sittard, Sophianum

Doelen

Het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en –activiteiten voor het VO in samenwerking tussen VO, HO en bedrijfsleven in Limburg. 

Concreet:

 • Docenten VO zijn op de hoogte van de opleidingen op bètagebied in Limburg;
 • Docenten HO van de relevante faculteiten zijn bekend met het vak o&o en de werkwijze;
 • Docenten VO weten welke bedrijven er in de regio Limburg zijn op het gebied van bètawetenschappen en wat deze bedrijven doen;
 • Bedrijven en instellingen in Limburg, waar hoger opgeleide bètaprofessionals werken zijn bekend met het vak o&o en de mogelijkheden die dit vak bedrijven biedt;
 • Database van alle opdrachten die de deelnemende VO-scholen hebben gedaan met externe partners. Daarin de volgende gegevens: datum, soort opdracht, klas, vakgebied, bètawereld, contactpersoon extern, contactpersoon intern, korte omschrijving;
 • Opstellen doorlopende leerlijn ‘onderzoeken’ voor havo die aansluit bij de werkwijze in het hbo;
 • Opstellen doorlopende leerlijn ‘onderzoeken’ voor vwo die aansluit bij de werkwijze in het wo;
 • Opstellen doorlopende leerlijn ‘onderzoeken’ voor havo en vwo die aansluit bij de werkwijze in het hoger onderwijs;
 • Docenten VO krijgen inzicht in het competentiegericht werken en beoordelen binnen het HO en ontwikkelen lesmateriaal om aspecten hiervan toe te passen binnen het van o&o;
 • Organiseren van een contactdag leerlingen-bedrijven (-HO)

Team

 • Voorzitter Fernao Prince Sophianum
 • Teamlid Melissa Cremers Graaf Huyn College
 • Teamlid Tim den Hartog Zuyd Hogeschool
 • Teamlid Frederik Hoolhorst Fontys Venlo
 • Teamlid Tessa Lodewijks Bernardinus College
 • Teamlid Koen Michels Graaf Huyn College
 • Teamlid Paul Penders Philip van Horne
 • Teamlid Ed Pisters Connect College
 • Teamlid Patrick Ploum Zuyd Hogeschool
 • Teamlid Patrick Raemaekers Lyceum Schöndeln
 • Teamlid Karen Rutten Bernardinus College
 • Teamlid Koen van der Werf Trevianum