Wiskunde

Een DOT wiskunde is gericht zowel op de onderbouw als bovenbouw van havo en vwo en heeft naast professionalisering en kennisdeling ook als doel om lesmateriaal te maken dat direct bruikbaar is in de eigen wiskundelessen.

Een DOT wiskunde onderscheidt zich daarmee van een Vaksteunpunt wiskunde dat actief is in Limburg. Een DOT wiskunde kan bestaan uit docenten wiskunde uit het voortgezet onderwijs, docenten van een lerarenopleiding wiskunde, Hogeschool Zuyd, universiteit Maastricht en iemand uit het bedrijfsleven (afhankelijk van het thema). De organisatie en aansturing loopt via het regionaal netwerk VO-HO Limburg 'SchoolMeetsPractice'. 

Informatie

Aanmelden

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de DOT Wiskunde of als u meer informatie wilt, kunt u mailen naar DOT-voorzitter Jos van den Broek

Leden

 Epi van Winsen (Sophianum)
Kevin de Bruijn (Fontys lerarenopleiding Sittard)
Frans Houben (Sintermeertencollege/ Fontys Lerarenopleiding Sittard
Hans de Graaff (Universiteit Maastricht/voorzitter Vaksteunpunt Wiskunde Zuid)
Anton Goos (Zuyd Hogeschool )
Josette Poolen (Zuyd Hogeschool )
Josephine Maranus (Coördinatie SchoolMeetsPractice)

Team

  • Voorzitter Jos van den Broek Fontys