schoolmeetspractice event

Innovatie event

Op 30 november 2017 heeft het Innovatie Event 'Maatwerk in het Limburgse Onderwijs maken we samen' plaatsgevonden. Dit event werd georganiseerd door het VO-HO Netwerk Limburg 'School meets Practice'. Tijdens dit event zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking, zowel binnen het VO als met de maatschappelijke partners.

  En nu … actie!
  Na deze inspirerende dag kunt u nu zelf aan de slag gaan. Want hoe haalt u de omgeving eigenlijk binnen? En welke rol speelt u als directeur hierin? Het hoeft niet meteen groots aangepakt te worden. Begin klein, bijvoorbeeld met een gastles. Wilt u het breder trekken, organiseer dan een langduriger vakoverstijgend project. Ook heeft u de keuze om incidentele of structurele samenwerkingen aan te gaan. Het kan dus op allerlei manieren. De directie is de inspirator en motivator. Dus: ontwikkel een visie en draag deze uit. Faciliteer uw team en verbind! Geef docenten vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling.

  Maak gebruik van dit netwerk, waar delen met en leren van elkaar centraal staat! SchoolMeetsPractice faciliteert en brengt mensen bij elkaar, zoals tijdens dit event. Wilt u meer weten over het netwerk? Neem contact met ons op!

  Tijdens het event is verwezen naar een aantal artikelen, die u hieronder aantreft:

  • Claudia Struijlaart over haar ervaring met de DOT scheikunde bij CHILL
  • Remco van Grootel vertelt over de DOTs in Limburg 
  • De DOTs en cursussen die afgelopen jaren binnen VO-HO Netwerk SchoolMeetsPractice hebben vormgekregen, zijn opgezet vanuit de STEM-Teacher Academy. Lees hier de eindpublicatie van de STEM-Teacher Academy. 
  • Ter inspiratie staan hier een aantal best practices beschreven vanuit VO-HO Netwerken in Nederland.
  • In deze overzichtspublicatie vindt u een schets van de ontwikkelingen van de netwerken, facts and figures, aanbevelingen voor de toekomst en levendige portretten van docenten, schoolleiders, bedrijven en coördinatoren uit alle tien de netwerken.

  Tot slot treft u hier een verslag van de bijeenkomst.