VOHO Limburg Schoolmeetspractice DOT Scheikunde

Ontwikkelingen DOT Scheikunde

 

1. De wording van de bedrijfs-DOT scheikunde Limburg

april - juli 2016

Alle docenten scheikunde in Limburg zijn via hun school uitgenodigd om bij CHILL met elkaar te spreken over het bedrijfs-DOT scheikunde. 24 docenten hebben aangegeven zeer graag aan deze gesprekken te willen deelnemen. Er zijn vervolgens 3 bijeenkomsten van ruim 3 uur georganiseerd. Daaraan hebben 16 docenten deelgenomen. 8 docenten waren helaas verhinderd, maar zijn wel zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van het overleg en in deelname aan het DOT in 2017-2018.
Tijdens elke bijeenkomst is gesproken over de inrichting en facilitering van een DOT en de de inhoudelijke thema’s voor een DOT.
Bovenstaande eerste verkenning is in juni en juli vervolgd met twee golfclinics. Daarbij is de discussie voortgezet en afgewisseld met een teambuilding, een golfclinic. De resultaten hebben geleid tot het plan van aanpak voor 2016-2017.

2. Het eerste overleg van de DOT-scheikunde bij CHILL

18 november 2016

De eerste bijeenkomst van de bedrijfs-DOT scheikunde van het schooljaar 2016-20117 heeft plaats gevonden bij CHILL. Het DOT kent dit jaar 16 leden. Een grote club die na de voorbereidingen van afgelopen jaar ontstaan is. Voortbouwend op de ideeën van afgelopen jaar zijn twee onderwerpen uitgekozen:

  • Kunststoffen in de praktijk
  • Groene Chemie in de praktijk

3. Het symposium ‘leren en innoveren’

24 november 2016

Op donderdag 24 november 2016 organiseerden faculteit Bèta Sciences and Technology, de Nieuwste Pabo, CHILL en Universiteit Maastricht een dag over innovatie. Deze dag vond plaats op dé plek voor innovatie: het nieuwe Center Court op de Brightlands Chemelot Campus. Leden van de bedrijfs-DOT scheikunde Limburg hebben enthousiast deelgenomen.

4. Groene Chemie in de praktijk

29 november 2016)

De DOT die zich concentreert op Groene Chemie heeft haar tweede succesvolle bijeenkomst afgesloten. Een goed gesprek, waarbij deelnemers uit het voortgezet onderwijs hebben gebrainstormd met het bedrijfsleven (Chemtrix) over de manier waarop ‘Groene Chemie’ vanuit een regionale context kan worden aangeboden aan VO-leerlingen. Chemtrix, producent van micro-reactoren, ziet graag dat leerlingen meedenken over het vergroenen van processen met ‘ labs-on-a-chip’. Joost Ruland van CHILL vertelt: ‘Chemtrix wil hier graag aan meewerken. Het bedrijf wil bereiken dat flowchemie ingang vindt in het onderwijs, zodat zij op termijn kunnen beschikken over medewerkers die kennis hebben van de flowchemie. Dat is nog eens vooruit kijken!’ Loek Kramer van het Dendron College vult aan: ‘Wij willen dat de leerlingen gaan rekenen aan de microreactor met het doel de processen te optimaliseren en dat zij zo tegelijk inzicht krijgen in de kenmerken van Groene Chemie. Er werd afgesloten met een ruwe structuur voor de lessen, die later gedetailleerd zal worden.

5. Kunststoffen in de praktijk

1 december 2016

In de tweede bijeenkomst van de DOT ‘kunststoffen’ is in tweetallen hard gewerkt aan wat dit DOT wil opleveren voor 5 havo en 5 vwo: een escaperoom met als thema kunststoffen. De eerste opdracht over micro/macro denken is al klaar! De tweetallen zijn druk bezig geweest met het zoeken naar informatie en bedrijven die aansluiten bij de thema’s als blokschema’s, beroepen, practica en pudding. Het zoeken naar voor leerlingen aansprekende productieprocessen in de regio is een belangrijk fundament om hun verwondering aan te wakkeren en daarmee het leerproces te starten. Het is waardevol om over deze keuze goed na te denken en samen de mogelijkheden te bespreken. Dit gesprek vindt vandaag diverse keren plaats en men komt met verschillende ideeën en probeert elkaar te helpen. Als doelstelling is afgesproken dat al de opdrachten uit de escaperoom ook afzonderlijk te gebruiken moeten zijn. Daarbij worden er waar mogelijk extra opdrachten/lesbrieven/practica gemaakt over het thema kunststoffen. Aan het einde van het jaar wordt een kleine databank over kunststoffen opgeleverd.