De regionale VO-HO netwerken leren van elkaar met peer review

28 oktober 2016

Medio 2016 hebben de regionale VO-HO netwerken, ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven, een systeem van peer reviewing ontwikkeld en uitgevoerd.

Dit deden zij samen met PBT en SLO. De peer review maakt onderdeel uit van de kwaliteitsborging. Het op deze wijze intensief leren van elkaar is goed bevallen. De netwerken hebben besloten de peer review elke twee jaar uit te voeren.

 • lees hier het hele persbericht
 • lees hier de oplegger voor OCW
 • lees hier een relevant artikel

Facts uit de review:

 • De infrastructuur van de 10 regionale VO-HO netwerken (de Bètasteunpunten zijn hiermee vervlochten) is in het laatste decennium opgebouwd.

 • Positieve ervaringen zijn opgedaan met bèta en techniek. Netwerken verbreden nu ook naar alfa en gamma.

 • Tezamen zijn bijna 400 havo/vwo-scholen, 12 universiteiten, 18 hogescholen betalend partner.

 • De netwerken werken samen met talloze bedrijven/maatschappelijke organisaties, o.a. Jet-Net, DNA-labs, Technasia, Wetenschapsknoopunten en Techniekpact.

 • Het regionale bereik en de intensiteit van de ketensamenwerking zijn hoog.

 • Jaarlijks bereiken de netwerken circa 50.000 leerlingen en 10.000 docenten.

 • In 2015/16 investeerde OCW ca. 2,1 miljoen (18%), HO ca. 7,8 miljoen (67%) en VO ca. 1,8 miljoen (15%).1

 • De opgebouwde innovatie-infrastructuur is waardevol. Tegelijk blijft deze kwetsbaar vanwege de bekostigingssystematiek per sector.