Wiskunde

Oriënterende bijeenkomst DOT Wiskunde
20 februari 2017 15.00 – 17.00 uur
Fontys Lerarenopleiding Sittard, Mgr. Claessensstraat 4, 6131 AJ  Sittard, lokaal 2.27c

Een DOT wiskunde is gericht zowel op de onderbouw als bovenbouw van havo en vwo en heeft naast professionalisering en kennisdeling ook als doel om lesmateriaal te maken dat direct bruikbaar is in de eigen wiskundelessen. Een DOT wiskunde onderscheidt zich daarmee van een Vaksteunpunt wiskunde dat actief is in Limburg. Een DOT wiskunde kan bestaan uit docenten wiskunde uit het voortgezet onderwijs, docenten van een lerarenopleiding wiskunde, Hogeschool Zuyd, universiteit Maastricht en iemand uit het bedrijfsleven (afhankelijk van het thema). De organisatie en aansturing loopt via het regionaal netwerk VO-HO Limburg 'SchoolMeetsPractice'. Er zijn gesprekken met schoolleiders geweest zodat schoolleiders op de hoogte zijn van de doelen van het VO-HO-netwerk en op te richten DOT’s. Dit in verband met de tijdsinvestering die nodig is en de mogelijkheid voor docenten om ruimte te creëren om in zo’n DOT te participeren. 

Initiatief
In het voortraject zijn een aantal docenten betrokken die ook bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn. Dit zijn Epi van Winsen (Sophianum), Kevin de Bruijn (Fontys lerarenopleiding Sittard), Frans Houben (Sintermeertencollege/ Fontys Lerarenopleiding Sittard), Hans de Graaff (Universiteit Maastricht/voorzitter Vaksteunpunt Wiskunde Zuid), Anton Goos en Josette Poolen (Zuyd Hogeschool ), Josephine Maranus (Coördinatie SchoolMeetsPractice) en Jos van den Broek (Fontys Lerarenopleiding Sittard).

Programma
In de bijeenkomst van 20 februari geven we voorlichting over een DOT wiskunde.
En verder:
Wat levert een DOT wiskunde voor jezelf als docent op?
Een good-practice van een bestaande DOT met activiteiten en opbrengsten.
Wat is de rol van iemand uit het bedrijfsleven bij een thema?

Verkenning van mogelijke thema’s (wiskundige denkactiviteiten, grote datasets, wiskunde en ict).

Aanmelden
U bent van harte welkom bij deze oriënterende en informatieve bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij Jos van den Broek